Kontakt
Online Marketing:
Mobil: +421 (0)902 885 000
E-mail: obchod@aalbatros.sk

Účtovníctvo:
Mobil: +421 (0)902 885 000
E-mail: aalbatros@aalbatros.sk

Viac kontaktov, kontaktný formulár

Účtovné a ekonomické služby

 • komplexné vedenie účtovnej evidencie v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby so zárukou správnosti účtovania (formálna kontrola a spracovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, pokladničných a bankových dokladov, interných dokladov, skladových dokladov, mzdových dokladov),
 • operatívna evidencia a spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty,
 • operatívna evidencia pohľadávokzáväzkov,
 • operatívna evidencia majetku spoločnosti,
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky,
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov,
 • spracovanie daňového priznania cestnej dane,
 • spracovanie štatistických výkazov,
 • vypracovanie interných smerníc (Smernica o vedení účtovníctva, Obeh účtovných dokladov, Smernica o cestovných náhradách a i.),
 • v prípadoch určených zákonom zabezpečíme vykonanie auditu účtovníctva spoločnosti.

A funguje to veľmi jednoducho...

Vytvoríme pre Vás individuálny proces na dosiahnutie požadovaných výsledkov vo Vašej spoločnosti. Zaškolíme Vás na postupy, ktoré uľahčia našu spoluprácu.

Vy k tomu potrebujete:

 • prístup na internet
 • skener (v prípade potreby poskytneme) na skenovanie dokumentov,
 • potrebu mať presné účtovné informácie,
 • ochotu využiť nami spracované informácie na zvýhodnenie Vašej spoločnosti.

My zabezpečíme: 

 • osobné vyzdvihnutie a doručenie dokladov,
 • navstupovanie dát,
 • správnosť účtovania,
 • spracovanie pravidelných požadovaných reportov pre majiteľov spoločnosti.