Kontakt
Online Marketing:
Mobil: +421 (0)902 885 000
E-mail: obchod@aalbatros.sk

Účtovníctvo:
Mobil: +421 (0)902 885 000
E-mail: aalbatros@aalbatros.sk

Viac kontaktov, kontaktný formulár

Cenník

Aktuálny cenník našich služieb

Skratená forma

Položka Neplátca DPH Plátca DPH
Jednoduché účtovníctvo do 50 položiek - paušál   40,00 €    50,00 €
Podvojné účtovníctvo do 50 položiek - paušál   50,00 €    60,00 €
Spracovanie miezd do 10 zamestnancov 12,00 € / zamestnanec
Komplexné vedenie personálnej agendy zamestnanca
počas celého trvania pracovného pomeru *
17,00 € / zamestnanec
Vypracovanie vnútropodnikových smerníc ** 20,00 €  v rozsahu do 10 strán
Poradenstvo 30,00 €/hod

* Zaevidovanie pracovnej zmluvy zamestnanca vrátane príloh, dodatkov, zmien pracovnej zmluvy, prihlásenie do poisťovní, vystavenie potvrdeni a výstupných papierov
** Smernica pre vedenie účtovníctva, Obeh účtovných dokladov, Smernica o cestovných náhradách, Pracovný poriadok, Systém finančného hodnotenia a iné
Všetky ceny sú uvedené bez DPH a sú orientačné. V prípade väčšieho počtu dokladov môže byť cena za vedenie účtovníctva a miezd dohodnutá individuálne.
Cenník je platný od 18. decembra 2015

V prípade, že máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, kontaktujte nás prostredníctvom mailu aalbatros@aalbatros.sk alebo na telefónnom čísle 0905 976 461.