Kontakt
Online Marketing:
Mobil: +421 (0)902 885 000
E-mail: obchod@aalbatros.sk

Účtovníctvo:
Mobil: +421 (0)902 885 000
E-mail: aalbatros@aalbatros.sk

Viac kontaktov, kontaktný formulár

Vedenie personálnej agendy a spracovanie miezd

 • evidencia personálnej agendy,
 • vypracovanie pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o zvýšení kvalifikácie,
 • príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov,
 • vystavovanie potvrdení pre úradné účely,
 • kompletné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy,
 • spracovanie výplatných pások zamestnancov,
 • vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd,
 • príprava prevodných príkazov,
 • spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu,
 • vedenie evidencie sociálneho fondu,
 • spracovanie štatistických výkazov,
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca,
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
 • spracovanie výkazov a prehľadov pre daňový úrad,
 • vypracovanie interných smerníc (Pracovný poriadok, Systém finančného hodnotenia a i.).