Kontakt
Online Marketing:
Mobil: +421 (0)902 885 000
E-mail: obchod@aalbatros.sk

Účtovníctvo:
Mobil: +421 (0)902 885 000
E-mail: aalbatros@aalbatros.sk

Viac kontaktov, kontaktný formulár

Poradenstvo

Ekonomické a podnikateľské poradenstvo

 • Poradenstvo súvisiace so založením spoločnosti,
 • poradenstvo pri príprave finančného plánu,
 • poradenstvo pri tvorbe firemnej stratégie, vízie, cieľov spoločnosti,
 • poradenstvo pri zavádzaní systému manažérstva kvality,
 • v oblasti ekonomiky a účtovníctva atď.

Vypracovanie interných smerníc

 • Smernica o vedení účtovníctva,
 • Obeh účtovných dokladov,
 • Smernica o cestovných náhradách
 • Pracovný poriadok,
 • Systém finančného hodnotenia,
 • Registratúrny poriadok,
 • Prevádzkové smernice podľa podnikateľského zamerania a špecifikácie klienta.